Uszczegółowienie WRPO – wersja 7.29

W dniu 30 czerwca 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął Uchwałą nr 2301/2016 nową wersję Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (wersja 7.29).

Poniżej publikujemy tabelę zmian względem wersji 7.28 UWRPO oraz tekst wersji 7.29 wraz z załącznikami.