Uszczegółowienie WRPO – wersja 7.27

W dniu 20 maja 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął Uchwałą nr 2040/2016 nową wersję Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (wersja 7.27).

Poniżej publikujemy tabelę zmian względem wersji 7.26 UWRPO oraz tekst wersji 7.27 wraz z załącznikami.