Uszczegółowienie WRPO – wersja 7.26

W dniu 5 maja 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął Uchwałą nr 1962/2016 nową wersję Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (wersja 7.26).

 

Poniżej publikujemy tabelę zmian względem wersji 7.25 UWRPO oraz tekst wersji 7.26 wraz z załącznikami.