Uszczegółowienie WRPO - wersja 7.6

W dniu 23 kwietnia 2015 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął Uchwałą nr 453/2015 nową wersję Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (wersja 7.6).

Poniżej publikujemy tabelę zmian względem wersji 7.5 UWRPO oraz tekst wersji 7.6 wraz z załącznikami.

Data publikacji: 29.04.2015 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Koordynacji