Sprawozdania z realizacji WRPO za 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 r.

W załącznikach publikujemy sprawozdania z realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013:

  • sprawozdanie roczne za 2007 r.
  • sprawozdanie okresowe za I półrocze 2008 r.
  • sprawozdanie okresowe za II półrocze 2008 r. (z załącznikami)
  • sprawozdanie roczne za 2008 r.
  • sprawozdanie okresowe za I półrocze 2009 r.
  • sprawozdanie okresowe za II półrocze 2009 r.
  • sprawozdanie roczne za 2009 r.
  • sprawozdanie okresowe za I półrocze 2010 r.
  • sprawozdanie okresowe za II półrocze 2010 r.
  • sprawozdanie roczne za 2010 r.
  • sprawozdanie okresowe za I półrocze 2011 r.
  • sprawozdanie okresowe za II półrocze 2011 r.
  • sprawozdanie roczne za 2011 r.
  • sprawozdanie okresowe za I półrocze 2012 r.
  • sprawozdanie okresowe za II półrocze 2012 r.
  • sprawozdanie roczne za 2012 r.
  • sprawozdanie okresowe za I półrocze 2013 r.
  • sprawozdanie okresowe za II półrocze 2013 r.
  • sprawozdanie roczne za 2013 r.
  • sprawozdanie okresowe za I półrocze 2014 r
  • sprawozdanie okresowe z realizacji WRPO za II półrocze 2014 r.
  • sprawozdanie roczne za 2014 r.
  • sprawozdanie okresowe za I półrocze 2015 r
  • sprawozdanie roczne za 2015 r.

  • Sprawozdanie końcowe z wdrażania WRPO 2007-2013

Data publikacji: 21.11.2008r. (aktualizacja 16.04.2010r., 05.07.2010r., 04.10.2010r., 05.04.2011 r., 29.06.2011 r., 12.10.2011 r., 27.03.2012r., 27.06.2012r., 26.09.2012r., 02.04.2013r., 02.07.2013r., 04.10.2013r., 31.03.2014 r.,07.07.2014 r., 1.10.2014 r., 29.06.2015 r., 28.09.2015 r., 25.08.2016 r., 28.04.2017 r.)

Oddział Monitorowania, Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Załączniki:
Pobierz plik (Sprawozdanie roczne za 2015 r. - Matryca instrumentów finansowych.pdf)Sprawozdanie roczne za 2015 r. - Matryca instrumentów finansowych.pdf388 kB
Pobierz plik (Załączniki do Sprawozdania końcowego z wdrażania WRPO 2007-2013.zip)Załączniki do Sprawozdania końcowego z wdrażania WRPO 2007-2013.zip2109 kB
Pobierz plik (Sprawozdanie końcowe z wdrażania WRPO 2007-2013.zip)Sprawozdanie końcowe z wdrażania WRPO 2007-2013.zip4911 kB
Pobierz plik (Sprawozdanie okresowe z realizacji WRPO za I półrocze 2015 r.pdf)Sprawozdanie okresowe z realizacji WRPO za I półrocze 2015 r.pdf4083 kB
Pobierz plik (Sprawozdanie roczne z wdrażania WRPO za 2014 r.pdf)Sprawozdanie roczne z wdrażania WRPO za 2014 r.pdf14743 kB
Pobierz plik (Sprawozdanie okresowe z realizacji WRPO za II półrocze 2014 r.pdf)Sprawozdanie okresowe z realizacji WRPO za II półrocze 2014 r.pdf2009 kB
Pobierz plik (Sprawozdanie okresowe z realizacji WRPO za I półrocze 2014 r.pdf)Sprawozdanie okresowe z realizacji WRPO za I półrocze 2014 r.pdf6573 kB
Pobierz plik (Sprawozdanie okresowe z realizacji WRPO za I półrocze 2013 r.pdf)Sprawozdanie okresowe za I półrocze 2013.pdf8109 kB
Pobierz plik (Sprawozdanie okresowe z realizacji WRPO za II półrocze 2013 r.pdf)Sprawozdanie okresowe z realizacji WRPO za II półrocze 2013 r.pdf5059 kB
Pobierz plik (Sprawozdanie roczne z WRPO za 2013 r.pdf)Sprawozdanie roczne z WRPO za 2013 r.pdf14879 kB
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki1/2012/Sprawozdanie_okresowe_za_I_polrocze_2012.pdf)Sprawozdanie okresowe za I półrocze 2012.pdf12887 kB
Pobierz plik (Sprawozdanie_okresowe_z_realizacji_WRPO_za_II_polrocze_2012_r.pdf)Sprawozdanie okresowe z realizacji WRPO za II półrocze 2012 r3612 kB
Pobierz plik (AIR 2012 r. z załącznikami.pdf)Sprawozdanie roczne z WRPO za 2012.pdf16342 kB
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Sprawozdanie_okresowe_z_realizacji_WRPO_za_I_polrocze_2011_r..pdf)Sprawozdanie okresowe z realizacji WRPO za I półrocze 2011 r.pdf4918 kB
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki1/2012/Sprawozdanie_okresowe_z_realizacji_WRPO_za_II_polrocze_2011_r.pdf)Sprawozdanie okresowe z realizacji WRPO za II półrocze 2011 r.pdf1277 kB
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki1/2012/Sprawozdanie_roczne_z_WRPO_za_2011.pdf)Sprawozdanie roczne z WRPO za 2011.pdf7985 kB
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Sprawozdanie_okresowe_z_realizacji_WRPO_za_I_polrocze_2010_r.pdf)Sprawozdanie okresowe z realizacji WRPO za I półrocze 2010 r.pdf0 kB
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Sprawozdanie_okresowe_z_realizacji_WRPO_za_II_polrocze_2010_r..pdf)Sprawozdanie okresowe z realizacji WRPO za II półrocze 2010 r.pdf0 kB
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Sprawozdanie_roczne_z_WRPO_za_2010.pdf)Sprawozdanie roczne z WRPO za 2010.pdf4068 kB
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Sprawozdanie_okresowe_WRPO_za_I_polrocze_2009_r.pdf)Sprawozdanie okresowe WRPO za I półrocze 2009 r.pdf0 kB
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Sprawozdanie_okresowe_z_realizacji_WRPO_za_II_polrocze_2009_r..pdf)Sprawozdanie okresowe z realizacji WRPO za II półrocze 2009 r.pdf0 kB
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Sprawozdanie_roczne__z_wdrazania_WRPO_za_2009_r.pdf)Sprawozdanie roczne z wdrażania WRPO za 2009 r.pdf0 kB
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Sprawozdanie_okresowe_z_realizacji_WRPO_za_I_polrocze_2008_r..pdf)Sprawozdanie okresowe z realizacji WRPO za I półrocze 2008 r.pdf0 kB
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Sprawozdanie_okresowe_za_I_polrocze_2008_Zalacznik_nr_II_b.xls)Sprawozdanie okresowe za I półrocze 2008 Załącznik nr II b.xls0 kB
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Sprawozdanie_okresowe_z_realizacji_WRPO_za_II_polrocze_2008r._oraz_zalaczniki.rar)Sprawozdanie okresowe z realizacji WRPO za II półrocze 2008r. oraz załączniki.rar0 kB
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Sprawozdanie_roczne_z_wdrazania_WRPO_za_2008_r..pdf)Sprawozdanie roczne z wdrażania WRPO za 2008 r.pdf0 kB
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Sprawozdanie_roczne_za_2007_r.__wyslane_do_Komisji_Europejskiej.pdf)Sprawozdanie roczne za 2007 r. wysłane do Komisji Europejskiej.pdf0 kB