Zakończono ocenę merytoryczną projektu kluczowego AWF w Poznaniu w ramach Działania 5.1

Uprzejmie informujemy, że Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektu kluczowego pt. „Budowa budynku dydaktycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu”, złożonego przez AWF w Poznaniu.

W/w projekt został poddany ocenie merytorycznej zgodnie z kryteriami strategicznymi oraz merytorycznymi zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący WRPO na lata 2007-2013. W wyniku przeprowadzonej oceny projekt uzyskał 63,5 punktów na 80 możliwych (79,38% ogólnej liczby punktów).

Jednocześnie Komisja Oceny Projektów uznała, iż projekt spełnia wszystkie kryteria merytoryczne.

W związku z powyższym projekt Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu pt. „Budowa budynku dydaktycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu” uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną.

Data publikacji: 28.09.2009r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Oceny Merytorycznej