Zakończono ocenę formalną projektu kluczowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w ramach Działania 5.1

26 sierpnia 2009 roku zakończono ocenę formalną projektu kluczowego pt.: „Budowa Centrum Wykładowo - Dydaktycznego w Koninie” złożonego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie.

Projekt przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej.

Zadanie ubiega się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 5.1 „Infrastruktura szkolnictwa wyższego”.

Data publikacji: 27.08.2009 r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego