Informacja o zakończeniu oceny formalnej projektu kluczowego Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Działaniu 1.5

22 czerwca 2009 roku zakończono ocenę formalną projektu kluczowego pt.: „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce” złożonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Projekt przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej.

Zadanie ubiega się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 1.5 „Promocja Regionalnej Gospodarki”.

Data publikacji: 24.06.2009r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego