Wybrano do dofinansowania projekt kluczowy Politechniki Poznańskiej w ramach Działania 5.1

W dniu 12 czerwca 2009 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze projektu kluczowego pt.: „Biblioteka Techniczna i Centrum Wykładowe” złożonego przez Politechnikę Poznańską,

do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Dofinansowanie projektu z EFRR wynosi 56 712 000,00 zł.

Data publikacji: 17.06.2009r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu