Wybrano do dofinansowania projekt Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie w ramach Działania 5.3

W dniu 28 maja 2009 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze projektu kluczowego pt.: „Poprawa jakości usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie”, złożonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie -

- do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Dofinansowanie projektu z EFRR wynosi 24 000 000,00 zł.

Data publikacji: 29.05.2009r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu