Zakończono ocenę formalną projektu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie w ramach Działania 5.3

W związku z zakończeniem dnia 13 maja 2009 roku oceny formalnej projektu kluczowego - ubiegającego się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” informujemy, iż:

projekt pt. „Poprawa jakości usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie” złożony przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej.

Data publikacji: 13.05.2009r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu