Informacja o wyborze do dofinansowania projektu kluczowego Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w ramach Działania 5.1 WRPO

W dniu 6 listopada 2008 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze do dofinansowania projektu kluczowego pt.: „Rozbudowa Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu” złożonego przez Wyższą Szkołę Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.

Zadanie będzie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działanie 5.1 „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Dofinansowanie projektu z EFRR wynosi 15 715 754,09 zł.


Data publikacji: 16.02.2009r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu