Unijne pieniądze na trasy tramwajowe i szpital

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaakceptował realizację czterech kolejnych projektów kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Tym razem pieniądze z Unii Europejskiej zostaną przeznaczone na budowę i rozbudowę poznańskich tras tramwajowych oraz na program leczenia pęknieć aorty.

Od lipca do końca listopada 2008r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaakceptował łącznie realizację dziesięciu projektów kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Tramwajem na Zawady
7 listopada br. podpisano 3 pre-umowy z Miastem Poznań. Dotyczą one budowy i rozbudowy poznańskich tras tramwajowych. Pierwszy z projektów to Przedłużenie linii tramwajowej z pętli Zawady do stacji Poznań Wschód (koszt całkowity 28 mln euro, poziom dofinansowania z UE to 8 mln euro, tj. 28,57 %). Projekt ma doprowadzić tory tramwajowe do stacji kolejowej PKP Poznań Wschód, co umożliwi stworzenie w tym rejonie węzła przesiadkowego, integrującego sieć tramwajową z komunikacją kolejową. Połączenie komunikacji: szynowej podmiejskiej, dalekobieżnej, tramwajowej oraz autobusowej zwiększy dostępność komunikacyjną Poznania i będzie miało znaczenie szczególnie dla osób dojeżdżających do pracy z podpoznańskich miejscowości.

Trasa tramwajowa na Franowo
Drugi projekt to Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha-Franowo wraz z nową zajezdnią tramwajową na Franowie oraz modernizacja trasy tramwajowej Kórnicka-Os. Lecha-Rondo Żegrze (koszt całkowity wynosi 38 mln euro, a poziom dofinansowania z UE to 80%). W ramach projektu planuje się wybudowanie trasy tramwajowej o długości ok. 2,2 km, łączącej Osiedle Lecha z Franowem, wraz z niezbędną infrastrukturą do obsługi pasażerów. Dla zapewnienia odpowiedniej prędkości komunikacyjnej na całej w/w trasie niezbędne będzie również przeprowadzenie modernizacji trasy tramwajowej Kórnicka – Os. Lecha – Rondo Żegrze. Dzięki temu znacznie zwiększy się dostępność komunikacyjna tej części miasta z centrum Poznania.

Pestka na dworcu PKP
Trzeci z projektów realizowanych przez Urząd Miasta Poznania to Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu (koszt całkowity 15 mln euro, poziom dofinansowania z UE to 80%). Zakres projektu obejmuje wybudowanie odcinka trasy tramwajowej od Mostu Teatralnego do Dworca Zachodniego PKP w Poznaniu, biegnącego wzdłuż ul. Roosevelta na poziomie istniejących torów kolejowych PKP. Realizacja inwestycji odciąży i polepszy płynność ruchu w podstawowej osi układu sieci tramwajowej: Most Teatralny – Rondo Kaponiera – Bałtyk – Most Dworcowy oraz skróci czas dojazdu tramwajów z Piątkowa do Dworca Głównego i Dworca Zachodniego. Projekt jest w sposób bezpośredni związany z planowaną do realizacji przebudową Ronda Kaponiera, która ma zostać sfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dzięki realizacji obu projektów powstanie tutaj węzeł przesiadkowy łączący komunikację kolejową, tramwajową i autobusową.

Leczenie tętniaków
6 listopada br. podpisano pre-umowę ze Szpitalem Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dotyczącą projektu kluczowego Program leczenia ostrych pęknięć tętniaków aorty i ostrej zatorowości płucnej. Całkowity koszt inwestycji to 1,78 mln euro, a poziom dofinansowania z Unii Europejskiej (UE) wyniesie 75%. Projekt ma duże znaczenie dla poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Wielkopolsce. Dotyczy szpitala, który w Poznaniu oraz regionie jest jedynym ośrodkiem dysponującym pełnym zabezpieczeniem specjalistycznym dla leczenia obarczonych ogromną śmiertelnością i niezwykle trudnych schorzeń, jakimi są pęknięcia aorty i zatorowość płucna, a także jako jedyny w całym regionie północno-zachodniej Polski dysponuje właściwym zapleczem specjalistycznym. Projekt ma zapewnić kompleksowe leczenie ww. schorzeń jako całościowego, specjalistycznego programu zdrowotnego dla pacjentów.

 

Data publikacji: 04.12.2008r.
Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego