Informacja o zakończeniu oceny formalnej projektu kluczowego Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w ramach Działania 5.3 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

3 czerwca 2016 roku zakończono ocenę formalną projektu kluczowego w ramach Działania 5.3Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie”, Schemat II „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia" WRPO na lata 2007 – 2013.

Projekt pt.: „Zakup sprzętu medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów” złożony przez Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej.