Informacja o wyborze do dofinansowania projektu kluczowego Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w ramach Działania 2.9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

21 stycznia 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze do dofinansowania projektu kluczowego pt.: „System elektronicznej rejestracji obrazów i archiwizacji danych medycznych z rozbudową sieci bezprzewodowej” złożonego przez Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów. Projekt uzyskał wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.9 „Informatyzacja sektora publicznego” Schemat I „Informatyzacja sektora ochrony zdrowia” WRPO na lata 2007-2013. Dofinansowanie projektu wynosi 564 291,76 zł.