Informacja o wyborze do dofinansowania projektu kluczowego Politechniki Poznańskiej w ramach Działania 2.7 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

21 stycznia 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze do dofinansowania projektu kluczowego pt.: „Infrastruktura środowiska informatycznego Politechniki Poznańskiej dla elektronicznego obiegu dokumentów” złożonego przez Politechnikę Poznańską. Projekt uzyskał wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.7 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” WRPO na lata 2007-2013. Dofinansowanie projektu wynosi 6 312 124,72 zł.