Informacja o zakończeniu oceny formalnej projektu kluczowego Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w ramach Działania 2.7 WRPO na lata 2007-2013

24 sierpnia 2015 roku zakończono ocenę formalną projektu kluczowego pt.: „E-szpital – rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w obszarze ochrony zdrowia” złożonego przez Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wynikiem pozytywnym.

Zadanie ubiega się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 2.7 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”.

Data publikacji: 24.08.2015 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Oceny Formalnej