Informacja o wyborze do dofinansowania projektów w ramach Działania 2.9 „Informatyzacja sektora publicznego” Schemat II „Informatyzacja szkół wyższych”

Wybrano do dofinansowania projekty w ramach Działania 2.9 „Informatyzacja sektora publicznego” Schemat II „Informatyzacja szkół wyższych” znajdujące się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

15 stycznia 2015 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru do dofinansowania:

1.    Projektu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pt. „Wyposażenie Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w innowacyjną infrastrukturę informatyczną”, dla którego dofinansowanie wynosi 6 502 499,94 zł;

2.    Projektu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pt. „Uniwersytet Medyczny w Poznaniu - eUczelnia”, dla którego dofinansowanie wynosi 2 550 000,00 zł.

Przedsięwzięcia otrzymają wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Data publikacji: 16.01.2015 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Oceny Formalnej