Informacja o wyborze do dofinansowania projektu kluczowego Klasztoru OO. Franciszkanów w ramach Działania 6.2 Schemat I WRPO na lata 2007-2013

25 września 2014 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze projektu kluczowego pt.: „Restauracja wnętrza XIII w. kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Antoniego - kontynuacja prac przy zabytkowym zespole kościelno-klasztornym OO. Franciszkanów w Gnieźnie przy ul. Franciszkańskiej 12” złożonego przez Klasztor OO. Franciszkanów.

Inwestycja uzyskała wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego” Schemat I „Projekty inwestycyjne” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dofinansowanie projektu z EFRR wynosi 5 599 998,10 zł.

Data publikacji: 29.09.2014 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Oceny Formalnej