Informacja o wyborze do dofinansowania projektu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu w ramach Działania 7.1 Schemat II WRPO na lata 2007-2013

W związku z zakończoną pozytywną oceną formalną i merytoryczną wniosku o dofinansowanie, dnia 14 sierpnia 2014 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze projektu pn.: „Analiza i ewaluacja modeli transportu zanieczyszczeń i ich dyspersji oraz systemów prognozy pogody z przygotowaniem i udostępnieniem wybranych modeli”, złożonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Projekt uzyskał wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne WRPO na lata 2007-2013.

Dofinansowanie projektu z EFRR wynosi 442 500,00  zł.

Data publikacji: 14.08.2014 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Pomocy Technicznej