Przyjęcie trzydziestej pierwszej części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych WRPO

W dniu 18 lipca 2014r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął trzydziestą pierwszą część Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (IWIPK WRPO).

Wykaz oraz uchwała w przedmiotowej sprawie dostępne są w załącznikach.