Informacja o zakończeniu oceny formalnej projektu kluczowego Gminy Kórnik w ramach Działania 6.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

22 maja 2014 roku zakończono ocenę formalną projektu kluczowego pt.: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez budowę promenady nad Jeziorem Kórnickim – etap II” złożonego przez Gminę Kórnik.

Projekt przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej.

Zadanie ubiega się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – Działanie 6.1 „Turystyka” Schemat I „Infrastruktura turystyczna”.

Data publikacji: 22.05.2014 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Oceny Formalnej