Informacja o wyborze do dofinansowania projektu kluczowego Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie w ramach Działania 6.2 Schemat I Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

6 grudnia 2013 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze projektu kluczowegopt.: „Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną” złożonego przez Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie.

Projekt uzyskał wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego” Schemat I – „Projekty inwestycyjne” WRPO na lata 2007-2013. Dofinansowanie projektu z EFRR wynosi 2 280 000 zł.

Data publikacji: 6.12.2013 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Oceny Formalnej