Informacja o wyborze do dofinansowania projektu kluczowego Instytutu Rozbitek w ramach Działania 6.2 Schemat I WRPO na lata 2007-2013

5 lipca 2013 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze projektu kluczowego pt.: „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego dla potrzeb Instytutu Rozbitek – Etap I” złożonego przez Instytut Rozbitek. Projekt uzyskał wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego” Schemat I – „Projekty inwestycyjne” WRPO na lata 2007-2013. Dofinansowanie projektu z EFRR wynosi 4.200.000,00 zł.

Data publikacji: 08.07.2013 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego