Zakończono ocenę formalną projektu kluczowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu w działaniu 5.3

23 kwietnia 2013 roku zakończono ocenę formalną projektu kluczowego w ramach Działania 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie”, Schemat II „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia" WRPO na lata 2007 – 2013.

Projekt pt.: „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu – etap II” złożony przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej.

Data publikacji: 23.04.2013 r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego