Informacja o zwiększeniu poziomu dofinansowania dla projektu kluczowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w działaniu 5.3

30 sierpnia 2012 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wybranego do dofinansowania w Działaniu 5.3. „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektu Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w wysokości 17 926 305,12 zł.

Data publikacji: 31.08.2012 r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego