Informacja o zwiększeniu poziomu dofinansowania dla projektu kluczowego Miasta Poznania w ramach Działania 2.5 Schemat I WRPO na lata 2007-2013

W dniu 23 marca 2012 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Poznania wybranego do dofinansowania w Działaniu 2.5.  „Rozwój miejskiego transportu zbiorowego” Schemat I „Projekty infrastrukturalne” pt. „Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o zwiększeniu dofinansowania dla projektu Miasta Poznania, maksymalnie do kwoty 55 042 042,96 zł. Wskazana kwota może ulec zmianie w zależności od fluktuacji kursu walut.

Data publikacji: 26.03.2012 r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego