Zakończono ocenę formalną projektu kluczowego Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu w ramach Działania 3.6

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, uprzejmie informuje, że jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Priorytetu III Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,

zakończył ocenę formalną wniosku o dofinansowanie projektu kluczowego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu pt. „Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa wielkopolskiego”.

Oddział Koordynacji Zarządzania
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu