Informacja o wyborze do dofinansowania projektu kluczowego Powiatu Kościańskiego w ramach Działania 2.2 Schemat II

W dniu 23 grudnia 2010 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze projektu kluczowego pt.: „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę krajową nr 5 Poznań – Wrocław z m. Widziszewo”, złożonego przez Powiat Kościański.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)” Schemat II „Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Dofinansowanie projektu z EFRR wynosi 3.051.439,56 zł.

Data publikacji: 23.12.2010 r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego