Informacja o zakończeniu oceny formalnej projektu kluczowego Powiatu Kościańskiego w ramach Działania 2.2

10 grudnia 2010 roku zakończono ocenę formalną projektu kluczowego pt.: „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę krajową nr 5 Poznań – Wrocław z m. Widziszewo”, złożonego przez Powiat Kościański.

Projekt przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej.

Zadanie ubiega się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)”.

Data publikacji: 16.12.2010 r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego