Zakończono ocenę formalną projektu kluczowego Miasta Poznań w ramach Działania 2.5

4 sierpnia 2010 roku zakończono ocenę formalną projektu kluczowego pt.: „Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha – Franowo”, złożonego przez Miasto Poznań.

Projekt przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej.

Zadanie ubiega się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 2.5 „Rozwój miejskiego transportu zbiorowego”.

Data publikacji: 09.08.2010 r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego