Wybrano do dofinansowania projekt kluczowy (droga nr 434) samorządu województwa wielkopolskiego w Działaniu 2.1

W dniu 22 kwietnia 2010 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze projektu kluczowego pt.: „Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem – przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791km”, złożonego przez samorząd województwa wielkopolskiego.

Projekt otrzyma dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Dofinansowanie projektu z EFRR wynosi 123 865 325,42 zł.

Data publikacji: 27.04.2010 r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskie