3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO – „System elektronicznej rejestracji obrazów i archiwizacji danych medycznych z rozbudową sieci bezprzewodowej.”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „System elektronicznej rejestracji obrazów i archiwizacji danych medycznych z rozbudową sieci bezprzewodowej”, przewidzianego do realizacji w ramach Działania 2.9 „Informatyzacja sektora publicznego” jako projektu kluczowego.

  Przedmiotem projektu jest system elektronicznej rejestracji obrazów i archiwizacji w systemach medycznych z rozbudową sieci bezprzewodowej, w celu dostosowania funkcjonowania systemów informatycznych do wymagań gospodarki informacyjnej.

  1. System rejestracji videobrochoskopii, wideotorakoskopii, w ramach którego planuje się przechowywanie danych z wykonywanych badań w formacie DICOM. System obejmuje:
  • macierz archiwizującą
  • oprogramowanie przekazujące dane
  1. Rozbudowę medycznej sieci bezprzewodowej z uwzględnieniem lokalizacji szpitala w Chodzieży uwzględniającą:
  • kontroler sieciowy
  • punkty dostępowe
  • licencje dostępowe urządzeń mobilnych
  • urządzenia mobilne typu tablet
  1. Modernizację sieci strukturalnej oraz system zasilania awaryjnego uwzględniający zabezpieczenie posiadanych przez Centrum urządzeń teleinformatycznych na wypadek przerw w dostawach energii elektrycznej. Modernizacja sieci oraz system zasilania uwzględnia zakup oraz instalację:
  • skalowalnych i ekonomicznych przełączników sieciowych
  • zasilaczy awaryjnych UPS.

  Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Wielkopolskiego. Jest on zgodny z założeniami dokumentu „Wielkopolska 2020 Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku”, w tym w szczególności z:

  - celem operacyjnym 1.3. – Rozbudowa infrastruktury na rzecz społeczeństwa informacyjnego; Budowa infrastruktury e-usług,

  - celem operacyjnym 5.5. – Zwiększenie dostępności do podstawowych usług publicznych,

  - celem operacyjnym 8.3  – Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i opieki zdrowotnej.

  Instytucja odpowiedzialną za realizację projektu jest Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im.  Eugenii i Janusza Zeylandów.

  Orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi 570.000,00 PLN. Wnioskowany przez Beneficjenta poziom dofinansowania 99% kosztów kwalifikowalnych tj. 564.300,00 PLN.

  Okres realizacji projektu to rok (IV kwartał) 2015 r.

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego[1]) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

  Ponadto, aby uznać projekt za projekt kluczowy, zgodnie z Zasadami wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (przyjęte uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010 r.), powinien on spełniać następujące kryteria strategiczne (zatwierdzone także Uchwałą Nr 25/2010 KM WRPO):

  1. Strategiczny charakter projektu.
  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO.
  4. Specyfika i innowacyjność projektu.
  5. Obszar i skala oddziaływania projektu.
  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną.

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 3 grudnia 2015 roku.

  Data publikacji: 19.11.2015 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Koordynacji

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15767340

  Odwiedza nas 189 gości oraz 0 użytkowników.