3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO – „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap IV”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG - etap IV” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”, jako projektu kluczowego.

  Przedmiotem projektu jest zakup 7 samochodów ratowniczo-gaśniczych z napędem 4x4 (5 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych z napędem 4x4 i 2 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z napędem 4x4) dla 7 Ochotniczych Straży Pożarnych znajdujących się w KSRG.

  Wyposażenie wszystkich samochodów:

  - napęd uterenowiony 4x4

  - autopompę dwuzakresową oraz działko wodno-pianowe i linię szybkiego natarcia, zraszacze wokół pojazdu

  - zbiornik wody na min. 5.000 litrów oraz zbiornik środka pianotwórczego o wielkości 10% dla 5 samochodów ciężkich i min. 3.500 litrów oraz zbiornik środka pianotwórczego o wielkości 10% dla 2 samochodów średnich

  - środki łączności

  - kabinę dla 6 strażaków – ratowników

  - maszt oświetleniowy

  - silnik o mocy min 340 KM (sam. ciężki) i min. 290 KM (sam. średni), przystosowany do pracy ciągłej także w czasie postoju

  - uchwyty na sprzęt pożarniczy (aparaty powietrzne, drabina itd.)

  - zestaw do wyizolowania terenu akcji

  - agregat prądotwórczy

  - zestaw narzędzi hydraulicznych

  - sprzęt ochrony osobistej strażaka po 6 kpl. (rękawice strażackie, hełm strażacki, kominiarka, ubranie ochronne, buty strażackie)

  - zestaw uszczelniający (ograniczniki oraz korki do uszczelniania studzienek ściekowych

  i kanalizacyjnych oraz beczek)

  - oraz inne elementy zgodne z „Wytycznymi standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu PSP” z 14 kwietnia 2011 r.

  Zakupione w wyniku projektu samochody zostaną umiejscowione w odpowiednich OSP: Krzyż Wielkopolski, Mycielin, Grodziec, Kowale Pańskie, Gołańcz, Kębłowo, Tarnówka.

  Celem projektu jest rozbudowa systemu bezpieczeństwa środowiskowego i technologicznego w oparciu o KSRG na obszarze powiatów: czarnkowsko-trzcianeckim, kaliskim, konińskim, tureckim, wągrowieckim, wolsztyńskim, złotowskim poprzez zakup 7 samochodów ratowniczo-gaśniczych.

  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Oddział Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka.

  Orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi 7 058 823,00 PLN. Wnioskowany przez Beneficjenta poziom dofinansowania wynosi 85%[1] kosztów kwalifikowalnych tj. 6 000 000,00 PLN[2].

  Przewidywany okres realizacji projektu to IV kwartał 2015 r.

  Podstawowym obszarem działania OSP będących w systemie KSRG jest teren powiatu,

  w efekcie realizacji  projektu obszar objęty ochroną przeciwpożarową obejmie 7 powiatów: czarnkowsko-trzcianecki, kaliski, koniński, turecki, wągrowiecki, wolsztyński, złotowski.

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego[3]) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010 r.

  Ponadto, aby uznać projekt za projekt kluczowy, zgodnie z Zasadami wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (przyjęte uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010 r.), powinien on spełniać następujące kryteria strategiczne (zatwierdzone także Uchwałą Nr 25/2010 KM WRPO):

  1. Strategiczny charakter projektu.
  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO.
  4. Specyfika i innowacyjność projektu.
  5. Obszar i skala oddziaływania projektu.
  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną.

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  [1] Na dzień 6.11.2015 r., środki pozostające w Działaniu 3.6 nie pozwalają na dofinansowanie projektu w pełnej wysokości (tj. 85% kosztów kwalifikowalnych inwestycji) i mogą ulec zmianie w wyniku zmian kursu Euro lub np. realokacji w ramach WRPO 2007-2013.

  [2] Na dofinansowanie projektu składały się będą środki EFRR lub środki EFRR i BP w zależności od dostępności środków.

  [3] Na dzień 6.11.2015 r., środki  pozostające w Działaniu 3.6 nie pozwalają na dofinansowanie projektu w pełnej wysokości (tj. 85% kosztów kwalifikowalnych inwestycji).

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 23 listopada 2015 roku.

  Data publikacji: 9.11.2015 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Koordynacji

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15179430

  Odwiedza nas 168 gości oraz 0 użytkowników.