3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO – „Zwiększenie zdolności wielkopolskiej Policji w zakresie zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Zwiększenie zdolności wielkopolskiej Policji w zakresie zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”, jako projektu kluczowego.

  Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek Policji województwa wielkopolskiego.

  W ramach przedmiotowego projektu planowany jest zakup następujących jednostek sprzętu:

  1. Pojazdy w wersji policyjnej, typu furgon, nieoznakowane – 2 szt., wraz z wyposażeniem do likwidacji i neutralizacji klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych.

  2. Pojazdy osobowo – terenowe oznakowane wraz z wyposażeniem do likwidacji i neutralizacji klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych – 12 szt.

  3. Pojazdy w wersji policyjnej, osobowo – terenowe, nieoznakowane wraz z wyposażeniem do likwidacji i neutralizacji  klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych  – 10 szt.

  Wszystkie zakupione samochody będą wykorzystywane w celach patrolowych i interwencyjnych. Samochody nieoznakowane będą również wykorzystywane w akcjach policyjnych, w przypadku przestępstw o charakterze środowiskowym, gdzie natychmiastowa identyfikacja oznakowanych pojazdów policyjnych uniemożliwiałaby przeprowadzenie skutecznego śledztwa.

  Głównym celem projektu jest zakup sprzętu, który będzie wykorzystywany do zabezpieczenia miejsc wycieków substancji ropopochodnych, skażeń środowiska oraz początkowej neutralizacji wycieków i zabezpieczenia ratowników. Pojazdy będą wykorzystywane do realizacji zadań związanych ze wstępną identyfikacją oraz początkowym zabezpieczeniem i neutralizacją wycieków substancji szkodliwych oraz w zapobieganiu przestępczości środowiskowej.

  Doposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt wpłynie na poprawę bezpieczeństwa środowiskowego, szczególnie w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz awarii środowiskowych.

  Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Wielkopolskiego i jest zgodny z założeniami dokumentu „Wielkopolska 2020 Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku”, w tym w szczególności z celem operacyjnym 2.1 – Wsparcie ochrony przyrody, który ma być realizowany m. in. poprzez wsparcie działania oraz doposażenie podmiotów biorących udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów oraz innych klęsk i zdarzeń powodujących zagrożenie dla środowiska.

  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu.

  Orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi 4 806 250,00 PLN. Wnioskowany przez Beneficjenta poziom dofinansowania wynosi 80%[1]  kosztów kwalifikowalnych
  tj. 3 845 000,00 PLN[2].

  Przewidywany okres realizacji projektu to IV kwartał 2015 r.

  Projekt obejmie swoim zasięgiem całe województwo.

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego[3]) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

  Ponadto, aby uznać projekt za projekt kluczowy, zgodnie z Zasadami wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (przyjęte uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r.), powinien on spełniać następujące kryteria strategiczne (zatwierdzone także Uchwałą Nr 25/2010 KM WRPO):

  1. Strategiczny charakter projektu.

  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO.

  4. Specyfika i innowacyjność projektu.

  5. Obszar i skala oddziaływania projektu.

  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną.

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 16 października 2015 roku.

  [1] Na dzień 30.09.2015r., środki pozostające w Działaniu 3.6 nie pozwalają na dofinansowanie projektu w pełnej wysokości (tj. 80% kosztów kwalifikowalnych inwestycji) i mogą ulec zmianie w wyniku zmian kursu Euro lub np. realokacji w ramach WRPO 2007-2013.

  [2] Na dofinansowanie projektu składały się będą środki EFRR lub środki EFRR i BP w zależności od dostępności środków.

  [3] Na dzień 30.09.2015 r., środki  pozostające w Działaniu 3.6 nie pozwalają na dofinansowanie projektu w pełnej wysokości (tj. 80% kosztów kwalifikowalnych inwestycji).

  Data publikacji: 2.10.2015 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Koordynacji

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15449661

  Odwiedza nas 190 gości oraz 0 użytkowników.