3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy
  I Konkurs_dziennikarski


  Konkurs dziennikarski_ZW


  konkurs mlodzi wiedza

  Zobacz również


   baner1014
  inicjatywa wielkopolska

  Filmy promujące WRPO

  Mapa projektow_baner_210

  AktualnosciKontaktNewsletterMapa dotacji

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO „E-szpital – rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w obszarze ochrony zdrowia”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „E-szpital – rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w obszarze ochrony zdrowia” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, jako projektu kluczowego.

  Przedmiotem projektu pn. „E-szpital – rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w obszarze ochrony zdrowia” jest budowa nowoczesnego systemu umożliwiającego rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną dla pacjentów, przedsiębiorców i administracji publicznej, ułatwienie dostępu do zasobów informacji medycznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa szpitalnych systemów teleinformatycznych.  Realizacja projektu obejmuje modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej szpitala. Zakup obejmował będzie dostawę sprzętu wraz z oprogramowaniem systemowymi bazodanowym, montaż, instalacje i konfigurację sprzętu i oprogramowania. Uzupełnieniem będzie rozbudowa sieci bezprzewodowej WiFi szpitala oraz zastosowanie nowoczesnych urządzeń do pracy on-line wyposażonych w czytniki kodów kreskowych oraz ekrany dotykowe pozwalające na dostęp do danych bezpośrednio w miejscu gdzie jest to najbardziej potrzebne (oddziały, sale operacyjne itp.).

  Celem realizacji projektu jest budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez stworzenie i rozwój nowoczesnego systemu teleinformatycznego szpitala. Przedmiotowe przedsięwzięcie rozszerzy dostęp do zasobów medycznych oraz zwiększy w sposób istotny bezpieczeństwo wewnętrznych systemów teleinformatycznych, systemów przetwarzania i składowania danych.

  W efekcie realizacji projektu nastąpi znaczne skrócenie czasu dostępu do badań i diagnoz, zwłaszcza w obszarze diagnostyki obrazowej oraz szybsze rozpoczęcie odpowiedniego leczenia. Zmniejszeniu ulegną koszty diagnozowania, w tym koszty usług – konsultacji badań radiologicznych – świadczonych na rzecz innych jednostek służby zdrowia, nie posiadających specjalistów radiologów o wymaganych kwalifikacjach. Poza podwyższeniem standardów leczenia, usprawnieniem funkcjonowania szpitala, zwiększeniem dostępu do danych medycznych projekt umożliwi w przyszłości rozwój usług drogą elektroniczną (e-usługi) na rzecz pacjentów (obywateli), przedsiębiorców oraz administracji.

  Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Wielkopolskiego i jest zgodny z założeniami dokumentu „Wielkopolska 2020 Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku”, w tym w szczególności z:

  a)           cel operacyjny 1.3. Rozbudowa infrastruktury na rzecz społeczeństwa informacyjnego.

  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

  Orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi 2 084 600,00  PLN. Wnioskowany przez Beneficjenta poziom dofinansowania wynosi 99%[1] kosztów kwalifikowalnych tj. 2 063 754,00 PLN[2] .

  Przewidywany okres realizacji projektu to rok 2015 (II – III kwartał) .

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013):

  1. Strategiczny charakter projektu
  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO
  4. Specyfika i innowacyjność projektu
  5. Obszar i skala oddziaływania projektu
  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 10 lutego 2015 roku.

  [1] W związku ze zgłoszeniem kilku projektów indywidualnych do Działania 2.7, środki pozostające w Działaniu 2.7  nie pozwalają na dofinansowanie projektu w pełnej wysokości (tj. 99% kosztów kwalifikowalnych inwestycji). Sytuacja może ulec zmianie w wyniku zmian kursu Euro lub np. realokacji w ramach WRPO 2007-2013.

  [2] Na dofinansowanie projektu składały się będą środki EFRR lub środki EFRR i BP w zależności od dostępności środków.

  Data publikacji: 27.01.2015 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Koordynacji Zarządzania

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  14948002

  Odwiedza nas 224 gości oraz 0 użytkowników.