3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO – „Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski – markowego produktu turystyki wodnej w Wielkopolsce – etap II”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski – markowego produktu turystyki wodnej w Wielkopolsce – etap II”,  jako projektu kluczowego.

  Przedmiotem projektu pn. ”Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski – markowego produktu turystyki wodnej w Wielkopolsce – etap II” jest profesjonalna, kompleksowa kampania promocyjna markowego produktu turystyki wodnej o nazwie Wielka Pętla Wielkopolski, która będzie kontynuacją projektu promocji Wielkiej Pętli Wielkopolski realizowanego w latach 2012 – 2014.

  Wielka Pętla Wielkopolski łączy drogi wodne naszego regionu w wodny szlak turystyczny. Jego wyjątkowość polega na wykorzystaniu równoleżnikowego kierunku przepływu głównych rzek regionu – Warty i Noteci oraz południkowego położenia kanału Warta – Gopło. Szlak ten, liczący 690 km, przebiega przez następujące miejscowości województwa wielkopolskiego: Ślesin, Konin, Pyzdry, Śrem,  Poznań, Oborniki, Wronki, Sieraków, Międzychód, Krzyż Wlkp., Wieleń, Drawsko, Czarnków, Ujście. Przebiega przez teren województw lubuskiego i kujawsko – pomorskiego.

  Projekt pn. ”Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski – markowego produktu turystyki wodnej w Wielkopolsce – etap II” promować będzie podobnie jak poprzedni – walory przyrodnicze szlaku oraz walory kulturowe położonych na szlaku miast i miasteczek. Działania w sferze promocji turystycznej planuje się przeprowadzić zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Pierwsza całościowa kampania zrealizowana została w latach 2013 – 2014 z użyciem wielu narzędzi i kanałów promocyjnych, jak wydawnictwa, aplikacja na urządzenia mobilne, targi, Internet – strona www oraz kampania na kanałach m.in. Youtube i VOD, media społecznościowe, kampania spotowa, w stacjach TV i radiowych, eventy promocyjne, wizyty studyjne i inne.

  Etap II jest kontynuacją najważniejszych elementów promocji, które okazały się najbardziej skuteczne. Działania, stanowiące kontynuację poprzedniego projektu uzupełnione będą o powstanie kolejnych dwóch wydawnictw uzupełniających ofertę produktu turystyki wodnej o atrakcje turystyki kulturowej i aktywnej pokazując region jako atrakcyjną destynację turystyczną.

  Do listy najważniejszych działań przewidywanych do objęcia projektem należą następujące etapy:

  1. Utworzenie dwóch nowych tytułów oraz druk wybranych wydawnictw o Wielkiej Pętli Wielkopolski.
  2. Promocja na wybranych imprezach targowych w kraju i za granicą.
  3. Działania marketingowe w Internecie, reklama w wybranych kanałach TV i inne.
  4. Produkcja gadżetów  promocyjnych związanych z turystyką wodną.
  5. Działalność Public Relations, w tym wizyt studyjnych.

  W projekcie wykorzystane będą dokumentacje powstałe w wyniku realizacji projektu poprzedniego, takie jak: logo i system identyfikacji wizualnej, projekt stoiska promocyjnego na targi, projekt graficzny wydawnictw promocyjnych, spot promocyjny i key wisuale oraz inne dokumenty.

  Projekt jest zgodny z zapisami Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020r. Wielkopolska 2020 z Celem operacyjnym 2.4 - zwiększenie udziału usług turystyczno – rekreacyjnych w gospodarce regionu oraz Celem horyzontalnym 5 - integracja województwa z europejska i globalna przestrzenią społeczno – gospodarczą – w zakresie promocji regionu w Europie i na świecie.

  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Wielkopolska Organizacja Turystyczna w Poznaniu w Poznaniu.

  Przewidywane grupy docelowe na rynku krajowym stanowić będą mieszkańcy wielkopolski oraz województw ościennych. Promocja projektu oraz jego poszczególne etapy obejmować będą również rynek niemiecki i rynek holenderski. Działania promocyjne obejmować będą w głównej części turystyki wodną na Wielkiej Pętli Wielkopolski, ale także turystykę kulturową oraz aktywną na terenach wokół niej.

  Orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi 1 174 000,00 PLN (w tym podatek VAT stanowi 190 549,00), z czego koszty kwalifikowalne wynoszą 983 451,00 PLN Wnioskowany przez Beneficjenta poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych tj. 835 933,35 PLN[1].

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013):

  1. Strategiczny charakter projektu.
  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO.
  4. Specyfika i innowacyjność projektu.
  5. Obszar i skala oddziaływania projektu.
  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną.

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, projekt zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  [1] Na dzień 9.10.2014r. dostępna alokacja w Działaniu 6.1 Turystyka nie pozwala na dofinansowanie projektu w pełnej wnioskowanej przez Beneficjenta kwocie tj. 85%  kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Ostateczna kwota dofinansowania projektu uzależniona jest od dostępności środków w Działaniu  6.1 i możliwe jest jej zwiększenie na kolejnych etapach procedowania do kwoty stanowiącej 85% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Na dofinansowanie projektu składały się będą środki EFRR  lub środki EFRR i BP w zależności od dostępności środków.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać do dnia 24 października br. na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Data publikacji: 9.10.2014 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Koordynacji Zarządzania

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15172561

  Odwiedza nas 324 gości oraz 0 użytkowników.