3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO – „Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – eUczelnia”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – eUczelnia” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 2.9 „Informatyzacja sektora publicznego”, jako projektu kluczowego.

  Przedmiotem projektu pn. ”Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – eUczelnia” jest stworzenie infrastruktury związanej z przygotowaniem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego  w Poznaniu, do elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów, e-edukacji oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności.

  W ramach przedmiotowego projektu zostanie stworzona interaktywna, elektroniczna platforma, na której znajdzie się kilka współpracujących ze sobą modułów: eAdministracja, eStudent, eDziekanat, eNauczanie, eNauka, eWspółpraca oraz eArchiwum. Poprzez działania projektowe zapewniony zostanie dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną, zwiększy się tym samym liczba osób korzystających z usług on-line na Uczelni w stosunku do liczby dzisiejszych użytkowników.

  Głównym założeniem niniejszego projektu  jest ujednolicenie standardów przepływu informacji poprzez informatyzację uczelni i wdrożenie usług elektronicznych. Ich odbiorcami będą studenci, kadra dydaktyczna, pracownicy administracji, badacze, przedstawiciele firm, społeczeństwo województwa.

  Powyższy projekt dotyczy działań inwestycyjnych polegających na:

  1.    zakupie oprogramowania (wraz z licencjami bazodanowymi i systemu) do obiegu dokumentów i archiwizacji,

  2.    zakupie komputerów, urządzeń sieciowych, serwerów, urządzeń peryferyjnych oraz dostosowanie pomieszczeń w budynku Collegium Anatomicum dla potrzeb serwerowni obsługującej realizację projektu.

  Projekt przyczyni się do osiągnięcia Celu operacyjnego 1.3 „Rozbudowa infrastruktury na rzecz społeczeństwa informacyjnego” Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r. Wielkopolska 2020.

  Projekt jest również zgodny z zapisami aktualnej Strategii budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie wielkopolskim „e-Wielkopolska”

  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.Orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi 3 690 000,00 PLN, z czego koszty kwalifikowalne wynoszą 3 000 000,00 PLN Wnioskowany przez Beneficjenta poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych tj. 2 550 000,00 PLN

  Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2014-2015 (czerwiec) .

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010 r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013):

  1.     Strategiczny charakter projektu.
  2.     Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii
       sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
  3.     Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO.
  4.     Specyfika i innowacyjność projektu.
  5.     Obszar i skala oddziaływania projektu.
  6.     Oddziaływanie projektu na sferę społeczną.

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, projekt zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać do dnia 12 września br. na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  Data publikacji: 29.08.2014 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Koordynacji Zarządzania

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15179341

  Odwiedza nas 193 gości oraz 0 użytkowników.