3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO – Rewitalizacja zabytkowego ratusza w miejscowości Rostarzewo oraz jego zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na regionalną izbę pamięci”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Rewitalizacja zabytkowego ratusza w miejscowości Rostarzewo oraz jego zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na regionalną izbę pamięci” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”, jako projektu kluczowego.

  Przedmiotem projektu, zgłoszonego do wpisania do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla WRPO przez Gminę Rakoniewice, jest rewitalizacja budynku zabytkowego ratusza. W ramach projektu wykonany zostanie II etap remontu kapitalnego budynku, który zapobiegnie zniszczeniu obiektu zabytkowego oraz pozwoli na jego udostępnienie z przeznaczeniem na Izbę pamięci.

  Na przedmiotowy projekt  składają się m. in. następujące prace budowlano – remontowe:

  1.    Konserwacja i renowacja obiektu w tym: dach -  konstrukcja i pokrycie, wymiana stolarki, tynki i okładziny wewnętrzne, roboty malarskie, posadzki, elewacje.

  2.    Instalacje (wodno – kanalizacyjna, elektryczna, odgromowa, alarmowa, przyłącze gazowe oraz instalacja alarmowa przeciwpożarowa)

  3.    Oświetlenie zewnętrzne.

  Realizacja niniejszego projektu ze względu m. in. na duże znaczenie historyczne zachodniej części Wielkopolski przyczyni się do poprawy atrakcyjności turystyki krajoznawczej całego regionu.  Działania podjęte w jego ramach przyczynią się nie tylko do powstrzymania degradacji zabytków i poprawienia estetyki przestrzeni publicznej regionu, ale przede wszystkim ożywią ruch turystyczny oraz wzmocnią więź społeczną łączącą mieszkańców z regionem. Ratusz w Rostarzewie jest swego rodzaju ewenementem na mapie zabytków nie tylko Województwa Wielkopolskiego ale również całego kraju. Planowana Izba pamięci zwróci uwagę zwiedzających na historię tego obiektu i jego rolę związaną  z prawami miejskimi Rostarzewa.

  Projekt przyczyni się do osiągnięcia Celu operacyjnego 8.10. „Ochrona i ustalenie dziedzictwa kulturowego ” Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020r. Wielkopolska 2020.

  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Gmina Rakoniewice.

  Orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi 1 233 602,52 PLN. Wnioskowany przez Beneficjenta poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych tj. 1 048 562,14 PLN.

  Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2014– 2015.

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010 r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013):

  • Strategiczny charakter projektu.
  • Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
  • Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO.
  • Specyfika i innowacyjność projektu.
  • Obszar i skala oddziaływania projektu.
  • Oddziaływanie projektu na sferę społeczną.

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, projekt zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać do dnia 14 lipca br. na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Informujemy, że proces konsultacji zakończył się w dniu 14 lipca br.

  Data publikacji: 30.06.2014 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Koordynacji Zarządzania

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15688843

  Odwiedza nas 191 gości oraz 0 użytkowników.