3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO – „Restauracja wnętrza XIII w. kościoła p. w. Wniebowzięcia NMP i św. Antoniego – kontynuacja prac przy zabytkowym zespole kościelno – klasztornym OO. Franciszkanów w Gnieźnie

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Restauracja wnętrza XIII w. kościoła p. w. Wniebowzięcia NMP i św. Antoniego – kontynuacja prac przy zabytkowym zespole kościelno – klasztornym OO. Franciszkanów w Gnieźnie przy ul. Franciszkańskiej 12” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”, jako projektu kluczowego.

  Przedmiotem projektu, zgłoszonego do wpisania do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla WRPO przez Klasztor OO. Franciszkanów, jest kontynuacja prac restauracyjnych przy zabytkowym zespole kościelno – klasztornym OO. Franciszkanów w Gnieźnie. Prace te obejmują następujący zakres:

  1.    Budowlany ( posadzka w kościele, rekonstrukcja kamienia – prezbiterium, nawa główna, oratorium bł. Jolenty, kaplica św. Maksymiliana oraz zakrystie).

  2.    Konserwatorski (ściany wewnątrz kościoła i sklepienia: okna w oratorium bł. Jolenty, empora chóru organowego i dekoracje sztukatorskie chóru muzycznego, sztukateria we wnętrzach kaplicy południowej, sztukaterie, polichromie oraz zworniki na sklepieniach).

  3.    Ołtarz boczny św. Franciszka

  4.    Ołtarz boczny św. Antoniego

  5.    Ołtarz główny

  6.    Ołtarz kamienny bł. Jolenty, kandelabry: relikwiarz bł. Jolenty wraz z baldachimem oraz rekonstrukcja historycznych barierek przed ołtarzem.

  7.    Stalle w prezbiterium wraz z boazerią.

  8.    Fotel celebransa ( ołtarz posoborowy, małe sedilia, ambonka).

  9.    Stalle Klarysek.

  10.  Balustrada komunijna z drewnianym stopniem.

  11.  Ławki z kościoła, konfensjonały, drzwi, zacheuszki, kropielnice marmurowe, droga krzyżowa, ambona, chrzcielnica, konserwacja wyposażenia zakrystii.

  12.  Instalacyjne (ogrzewanie posadzkowe, kotłownia, instalacja elektryczna, instalacja nagłośnieniowa, żyrandole – rekonstrukcja, instalacje SSP kościoła wraz z zakrystiami, instalacje SSWIN kościoła wraz z zakrystiami).

  Przewidziany do realizacji przedmiotowy zakres prac służy przede wszystkim maksymalnemu odtworzeniu oryginalnego charakteru zabudowy.  Długa i burzliwa historia zabytku zespołu klasztornego wiązała się z licznymi przebudowami i zmianami charakteru architektonicznego. Restauracja w obecnym projekcie służy powrotowi do oryginalnej formy. Stąd planowane szerokie prace badawcze, archeologiczne i konserwatorskie. Efektem projektu ( w sensie produktywnym) będzie zatem całkowicie odrestaurowane wnętrze jednego z najcenniejszych (obok zespołu katedry) zabytków Gniezna. Ma to szczególne znaczenie w kontekście zbliżającej się w roku 2016 1050 rocznicy Chrztu Polski.

  Realizacja niniejszego projektu ma na celu przede wszystkim wzrost atrakcyjności miasta Gniezna jako celu pielgrzymek i wycieczek oraz zachowanie unikatowej zabudowy pierwszej stolicy Polski.

  Projekt przyczyni się do osiągnięcia Celu operacyjnego 8.10. „Ochrona i ustalenie dziedzictwa kulturowego ” Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020r. Wielkopolska 2020.

  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Klasztor OO. Franciszkanów.

  Orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi 8 000 000,00 PLN. Wnioskowany przez Beneficjenta poziom dofinansowania wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych tj. 5 600 000,00[1] PLN

  Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2014-2015.

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010 r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013):

  • Strategiczny charakter projektu.
  • Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
  • Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO.
  • Specyfika i innowacyjność projektu.
  • Obszar i skala oddziaływania projektu.
  • Oddziaływanie projektu na sferę społeczną.

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, projekt zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać do dnia 14 lipca br. na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

  Informujemy, że proces konsultacji zakończył się w dniu 14 lipca br.

  [1] Na dofinansowanie projektu składały się będą środki EFRR i BP.

  Data publikacji: 30.06.2014 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Koordynacji Zarządzania

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15116840

  Odwiedza nas 230 gości oraz 0 użytkowników.