3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO – „Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie – etap I dokumentacja techniczna”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie – etap I dokumentacja techniczna” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 7.1. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” Schemat II „Inwestycje strategiczne”, jako projektu kluczowego.

  Przedmiotem projektu jest przygotowanie kompleksowej dokumentacji technicznej, prawnej i strategicznej niezbędnej do zrealizowania projektu, tj.: dokumentacja koncepcyjna, opinie konserwatorskie, opracowania geodezyjne i geologiczne, badania i ekspertyzy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentacja projektowa/techniczna, studium wykonalności oraz program funkcjonalno-użytkowy.

  Przedmiotem docelowego przedsięwzięcia jestutworzenie Regionalnego Centrum Seniora (RCS) w Pleszewie, który ma zostać zlokalizowany w budynku powojskowym na terenie byłej jednostki wojskowej w Pleszewie (powierzchna użytkowa ok.  4500 m2, kubatura obiektu - ponad 18000 m3). W ramach RCS planuje się utworzenie m.in.: zakładu opiekuńczo-pielęgnacyjnego, Centrum Integracji Międzypokoleniowej, ok. 20 mieszkań dla seniorów (typu M-dla Seniora oraz treningowych), zakładu rehabilitacyjnego. Oddanie do użytku Regionalnego Centrum Seniora w Pleszewie przyczyni się do poprawy jakości życia osób starszych na terenie województwa wielkopolskiego oraz podniesie dostępność zakładów opieki długoterminowej dla osób starszych oraz oddziałów paliatywnych w regionie.

  Projekt realizowany będzie w Gminie Pleszew.

  Orientacyjny koszt całkowity projektu polegającego na przygotowaniu dokumentacji wynosi 768 750,00 PLN. Maksymalny przewidywalny poziom dofinansowania projektu w przedmiotowym Schemacie 7.1  wynosi 75% kosztów kwalifikowanych.

  Orientacyjny koszt całkowity docelowego projektu wynosi 21 000 000,00 PLN.

  Przewidywany okres realizacji projektu to lata II kwartał 2014- II kwartał 2015 (dokumentacja).

  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Miasto i  Gmina Pleszew.

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
  (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą
  nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013):

  1. Strategiczny charakter projektu.
  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO.
  4. Specyfika i innowacyjność projektu.
  5. Obszar i skala oddziaływania projektu.
  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną.

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania
  i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej
  w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  Informujemy, że proces konsultacji zakończył się w dniu 2 lipca  br.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 2 lipca 2014 roku. 

  Oddział Koordynacji Zarządzania
  Departament Polityki Regionalnej
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Data publikacji: 18.06.2014 r.

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15116840

  Odwiedza nas 228 gości oraz 0 użytkowników.