3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO – „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 1.7 „Przygotowanie terenów inwestycyjnych” jako projektu kluczowego.

  Przedmiotem projektu jest kompleksowe techniczne uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Września. Przedsięwzięcie obejmuje następujące zadania:

  • budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 432 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2,
  • budowa drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy droga gminna w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej,
  • budowa sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej,
  • budowa sieci kanalizacji sanitarnej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej,
  • przebudowa systemu rowów melioracji szczegółowej w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej,
  • budowa sieci wodociągowej do P2,
  • budowa sieci kanalizacji sanitarnej do P2,
  • budowa sieci wodociągowej do P3.

  Projekt realizowany będzie w miejscowościach: Września, Białężyce, Chocicza Wielka, Chocicza Mała, Obłaczkowo, Grzymisławice, Chwalibogowo, Chociczka i Żerniki. Powiat wrzesiński, Gmina Września.

  Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej w Gminie Września oraz całego regionu. Przyczyniając się do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej regionu będzie prowadzić do zwiększenia innowacyjności gospodarki, transferu technologii, rozwoju kooperujących przedsiębiorstw. Tym samym, na zasadzie synergii będzie wzrastała liczba nowych miejsc pracy i zwiększy się zdolność konkurencyjna regionu. Rozbudowana dzięki przedmiotowej inwestycji sieć infrastruktury inwestycyjnej, będzie stanowić atut w przyciąganiu inwestorów i rozwoju przedsiębiorczości oraz implementacji innowacji na tym terenie.

  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Gmina Września.

  Orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi 24 360 000,00 PLN a wnioskowana przez beneficjenta kwota dofinansowania wynosi 12 000 000,00 PLN.

  Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2014-2015 (III kwartał).

       Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
  (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013):

  1. Strategiczny charakter projektu
  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO
  4. Specyfika i innowacyjność projektu
  5. Obszar i skala oddziaływania projektu
  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej
  w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 28 czerwca 2014 roku.

  Informujemy, że proces konsultacji zakończył się w dniu 28 czerwca  br.

  Data publikacji: 12.06.2014 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Koordynacji Zarządzania

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15478571

  Odwiedza nas 165 gości oraz 0 użytkowników.