3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO – „Opracowanie dokumentacji dot. kompleksowej modernizacji energetycznej obiektu po Wydziale Chemii UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Opracowanie dokumentacji dot. kompleksowej modernizacji energetycznej obiektu po Wydziale Chemii UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 7.1. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” Schemat II „Inwestycje strategiczne”, jako projektu kluczowego.

  Informujemy, że proces konsultacji zakończył się w dniu 20 maja br.

  Przedmiotem projektu jest przygotowanie pełnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej dla realizacji docelowej inwestycji o strategicznym znaczeniu dla rozwoju Wielkopolski, która obejmuje kompleksową modernizację energetyczną obiektu – dawnego Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu dla potrzeb Wydziału Anglistyki oraz innych jednostek naukowo – badawczych i dydaktycznych oraz administracyjnych UAM.

  W zakres działań przewidzianych do realizacji w ramach projektu wchodzi opracowanie następujących dokumentów:

  • audyt energetyczny,
  • dokumentacja koncepcyjna,
  • mapy i szkice lokalizujące,
  • program funkcjonalno – użytkowy,
  • studium wykonalności,
  • badania i ekspertyzy,
  • opracowania geodezyjne i geologiczne,
  • dokumentacja środowiskowa,
  • opinie konserwatorskie,
  • dokumentacja techniczna/projektowa niezbędna do uzyskania pozwoleń i wymaganych decyzji.

  Opracowana dokumentacja posłuży do realizacji inwestycji docelowej obiektu, będącego pod stałą opieką konserwatorską, który dla dalszego funkcjonowania wymaga wykonania szeregu prac związanych z modernizacją energetyczną, przykładowo takich jak: ocieplenie obiektu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, wymiana oświetlenia na energooszczędne oraz wymiana węzła c.o. i instalacji c.o., wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji z rekuperacją, systemu zarządzania energią, a także instalacji fotowoltaicznej.

  Projekt realizowany będzie w Mieście Poznań.

  Orientacyjny koszt całkowity projektu polegającego na przygotowaniu dokumentacji wynosi 1 200 000,00 PLN. Maksymalny przewidywalny poziom dofinansowania projektu w przedmiotowym Schemacie 7.1 wynosi 75% kosztów kwalifikowanych.

  Orientacyjny koszt całkowity docelowego projektu wynosi około 36 000 000,00 PLN.

  Przewidywany okres realizacji projektu (dokumentacja) to lata 2014 (III kwartał) – 2015(II kwartał).

  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
  (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013):

  Strategiczny charakter projektu

  • Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  • Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO
  • Specyfika i innowacyjność projektu
  • Obszar i skala oddziaływania projektu
  • Oddziaływanie projektu na sferę społeczną

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej
  w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 20 maja 2014 roku.

  Data publikacji: 06.05.2014 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Koordynacji Zarządzania

   

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15130157

  Odwiedza nas 269 gości oraz 0 użytkowników.