3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO – „Dokumentacja projektowa kompleksowej inwestycji przebudowy na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Dokumentacja projektowa kompleksowej inwestycji przebudowy na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 7.1. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” Schemat II „Inwestycje strategiczne”, jako projektu kluczowego.

  Informujemy, że proces konsultacji zakończył się w dniu 9 maja br.

  Przedmiotem projektu jest przygotowanie dokumentacji do kompleksowej inwestycji dotyczącej przebudowy na nowoczesne centrum kształcenia budynku Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (WSCKZiU) nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6. Na WSCKZiU składa się: Kolegium Pracowników Służb Społecznych przy ul. Borówki 10, Medyczne Studium Zawodowego im. PCK przy ul. Mostowej 6 oraz Policealna Szkoła Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych nr 2 w Poznaniu przy ul. Borówki 10. Przygotowanie przedmiotowej dokumentacji pozwoli na stworzenie nowoczesnego centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego, które da możliwość promowania kształcenia w zawodach społecznych i medycznych, a co za tym idzie zachęci młodych ludzi do kształcenia w tak potrzebnych branżach.

  Projekt realizowany będzie w Mieście Poznań.

  Orientacyjny koszt całkowity projektu polegającego na przygotowaniu projektu dokumentacji wynosi 981 289,08 PLN. Maksymalny przewidywany poziom dofinansowania projektu w przedmiotowym Schemacie Działania 7.1 wynosi 75% kosztów kwalifikowanych tj. 735 966,81 PLN.

  Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2014 – 2015 (II kwartał).

  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
  (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013):

  1. Strategiczny charakter projektu
  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO
  4. Specyfika i innowacyjność projektu
  5. Obszar i skala oddziaływania projektu
  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej
  w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 9 maja 2014 roku.

  Data publikacji: 24.04.2014 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Koordynacji Zarządzania

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15167332

  Odwiedza nas 294 gości oraz 0 użytkowników.