3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez budowę promenady nad Jez. Kórnickim – etap II”

   

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez budowę promenady nad Jez. Kórnickim – etap II” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 6.1 Infrastruktura na terenach turystycznych, Schemat I „Infrastruktura turystyczna”, jako projektu kluczowego.

  Przedmiotem projektu jest budowa drugiego odcinka promenady pieszo – rowerowej nad Jeziorem Kórnickim. Odcinek promenady jest kontynuacją zrealizowanego w latach 2009 – 2010 pierwszego ok. 1,5 km etapu prowadzącego z Bnina do Kórnika, do miejsca najmniejszego przewężenia pomiędzy ulicą Zamkową a Jeziorem Kórnickim. Zaprojektowany drugi etap promenady rozpoczyna się więc od istniejącej promenady na wysokości schodów terenowych i kończy się na wysokości ulicy Harcerskiej (Plac Browarowy). Tworzy on dwie małe pętle spacerowe:

  - Zamek, promenada, ul. Wodna, rynek, Zamek,

  - rynek, ul. Wodna, promenada, ul. Harcerska, rynek, Zamek,

  - oraz pętlę dużą – Zamek, promenada, ul. Harcerska, rynek, Zamek.

  W skład zaprojektowanego odcinka promenady wejdą:

  1.     Pomost I (zamkowy) – chcąc oddalić ruch spacerowy od przewężenia komunikacyjnego na wysokości Zamku zaprojektowano poprowadzenie promenady na tym odcinku pomostem.
  2.     Taras widokowy – zaprojektowano na osi wyznaczonej przez Zamek Kórnicki (plac przed Zamkiem) – Jezioro Kórnickie. Projektowane założenie wiąże komunikacyjnie i widokowo Zamek i jezioro.
  3.     Promenada – w kierunku północnym od tarasu zaprojektowano zasadniczą promenadę pieszo – rowerową, która z ulicami Wodną i Harcerską tworzą dwie małe pętle spacerowe a razem jedną dużą.
  4.     Punkt widokowy (ul. Wodna) – w połowie długości promenady, w osi ul. Wodnej zaprojektowano punkt widokowy w formie krótkiego pomostu. Zaprojektowany pomost rozbija długość promenady i stanowi możliwość wygodnego, chwilowego kontaktu z jeziorem przez bliskość z placem i ratuszem.
  5.     Pomost II – wymusiły warunki terenowe i własności. Poprowadzenie promenady pomostem mniej ingeruje w jezioro i optycznie lepiej wpisuje się w otoczenie.
  6.     Molo – projektowane molo i naczółek będą łącznikiem pomiędzy brzegiem jeziora a platformą widokową.
  7.     Platforma widokowa – na osi ulicy Harcerskiej zaprojektowano dwupoziomową platformę widokową.
  8.     Fontanna pływająca – zlokalizowana zostanie w sąsiedztwie mola i platformy widokowej.
  9.     Trasa Główna – promenada o szerokości 4 m – będzie posiadała przekrój o jednostronnym pochyleniu w kierunku Jeziora Kórnickiego.

  Realizacja niniejszego projektu ze względu m. in. na duże znaczenie historyczne miasta Kórnika przyczyni się do poprawy atrakcyjności turystyki krajoznawczej całego regionu.  Działania podjęte w jego ramach przyczynią się nie tylko do powstrzymania degradacji zabytków i poprawienia estetyki przestrzeni publicznej miasta, ale przede wszystkim ożywią ruch turystyczny oraz wzmocnią więź społeczna łączącą mieszkańców z miastem. Nie ulega wątpliwości, ze Kórnik jest miejscem szczególnym ze względu na swoje walory historyczne, kulturalne i przyrodnicze, a Zamek wraz z Arboretum jest turystyczną wizytówką całej Aglomeracji Poznańskiej.

  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Gmina Kórnik.

  Orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi 7 945 000,00 PLN. Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu w Działaniu 6.1
  (Schemat I) wynosi 65% tj. 5 164 250,00 PLN [1].

  Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2014 (II kwartał) – 2014 (IV kwartał).

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013):

  1.     Strategiczny charakter projektu
  2.     Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  3.     Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO
  4.     Specyfika i innowacyjność projektu
  5.     Obszar i skala oddziaływania projektu
  6.     Oddziaływanie projektu na sferę społeczną

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 27 lutego 2014 roku.

  1 Na dzień 10.02.2014 r., środki pozostające w Działaniu 6.1 nie pozwalają na dofinansowanie projektu w pełnej wysokości (tj. 65% kosztów kwalifikowalnych inwestycji). Na dofinansowanie projektu składały się będą środki z EFRR w przewidywanej kwocie 1 638 583,41 PLN oraz środki budżetu państwa w kwocie nie wyższej niż 3 mln PLN. Kwoty mogą ulec zmianie m. in. w związku ze zmianami kursu euro.

  Informujemy, że proces konsultacji społecznych projektu zakończył się w dniu 27 lutego 2014 roku.

  Data publikacji: 13.02.2014 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Koordynacji Zarządzania

   

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15506309

  Odwiedza nas 469 gości oraz 0 użytkowników.