3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO – „Opracowanie dokumentacji dla projektu Tu się wszystko zaczęło – ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Opracowanie dokumentacji dla projektu Tu się wszystko zaczęło – ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 7.1. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” Schemat II „Inwestycje strategiczne”, jako projektu kluczowego.

  Informujemy, że proces konsultacji społecznych projektu zakończył się w dniu 14 lutego 2014 roku.

  Przedmiotem projektu jest wykonanie kompleksowej dokumentacji koncepcyjnej, projektowej oraz studialnej dla dwóch najstarszych obiektów zlokalizowanych na Ostrowie Tumskim w Poznaniu w tym Palatium Mieszka I wraz z Kaplicą Dobrawy oraz Kościoła Panny Marii in Summo – najstarszego obiektu sakralnego w Poznaniu.

  W zakresie działań przewidzianych do realizacji w ramach przedmiotowego projektu wchodzi opracowanie następujących dokumentów:

  1. Palatium Mieszka I wraz z Kaplicą jego żony Dobrawy:

  • koncepcja programowo – przestrzenna ekspozycji Palatium,
  • wykonanie potrzebnych badań i ekspertyz w szczególności archeologicznych, konserwatorskich, geotechnicznych i geologicznych oraz uzyskanie opinii konserwatorskich i archeologicznych,
  • pełnobranżowa dokumentacja projektowa niezbędna do uzyskania wymaganych prawem decyzji i pozwoleń,
  • pełnobranżowa dokumentacja wykonawcza,
  • dokumentacja aranżacji wnętrza i stałej ekspozycji

  2. Kościół Panny Marii in Summo:

  • wykonanie potrzebnych badań i ekspertyz,
  • program prac konserwatorskich renowacji i zabezpieczenia wnętrza kościoła oraz zabytków ruchomych z jego wnętrza,
  • projekt odtworzenia posadzek.

  3. Studium wykonalności dla całego zakresu.

  Przedmiotem docelowego przedsięwzięcia jest wykonanie kompleksowych prac zabezpieczająco – konserwatorskich mających na celu poprawę stanu infrastruktury zabytkowego kościoła Panny Marii in Summo oraz wykonanie ekspozycji palatium Mieszka I i kaplicy Dobrawy w bezpośrednim sąsiedztwie i w powiązaniu z Kościołem Panny Marii in Summo oraz właściwą ekspozycję i ochronę cennych, unikatowych w skali kraju zabytków.

  Projekt realizowany będzie w Mieście Poznań.

  Orientacyjny koszt całkowity projektu polegającego na przygotowaniu dokumentacji wynosi 1 540 000,00 PLN. Maksymalny przewidywalny poziom dofinansowania projektu w przedmiotowym Schemacie 7.1 wynosi 75% kosztów kwalifikowanych.

  Orientacyjny koszt całkowity docelowego projektu wynosi 21 500 000,00 PLN.

  Przewidywany okres realizacji projektu to rok 2014 - 2015 (dokumentacja).

  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Archidiecezja Poznańska.

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
  (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013):

  1. Strategiczny charakter projektu.
  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO.
  4. Specyfika i innowacyjność projektu.
  5. Obszar i skala oddziaływania projektu.
  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną.

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej
  w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 14 lutego 2014 roku.

  Data publikacji: 31.01.2014 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Koordynacji Zarządzania

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15503967

  Odwiedza nas 596 gości oraz 0 użytkowników.