3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO - „Wykonanie projektów koncepcyjnych: - DW 434 obwodnica Gostynia, - DW 178 obwodnica Obornik, - DW 182 obwodnica Wronek”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Wykonanie projektów koncepcyjnych: - DW 434 obwodnica Gostynia, - DW 178 obwodnica Obornik, - DW 182 obwodnica Wronek” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 7.1. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” Schemat II „Inwestycje strategiczne”, jako projektu kluczowego.

  Informujemy, że proces konsultacji społecznych projektu zakończył się w dniu 5 października 2013 roku.

  Celem projektu jest przygotowanie projektów koncepcyjnych wskazujących co najmniej trzy pełne warianty poprowadzenia obwodnic uwzględniających istniejący i planowany sposób zagospodarowania przyległego terenu. Projekty koncepcyjne będą się składały z części opisowej i graficznej, obejmując zagospodarowanie terenu, przebieg obwodnic i ich powiązań z istniejącą siecią drogową, rozwiązania w zakresie obiektów inżynierskich, koncepcje organizacji ruchu. W skład dokumentacji wchodzić będzie również dokumentacja geodezyjna i kartograficzna, geotechniczna, dokumentacja geologiczno-inżynierska i hydrogeologiczna, a także dokumentacja środowiskowa, opracowania ekonomiczno-finansowe.

  Projekty koncepcyjne dotyczyły będą:

  • DW 343 obwodnica Gostynia
  • DW 178 obwodnica Obornik
  • DW 182 obwodnica Wronek

  Koncepcja projektowa ma uściślić zakres rzeczowy i finansowy przedsięwzięcia polegający na ustaleniu szczegółowych rozwiązań geometrycznych elementów drogi, konstrukcji obiektów drogowych i inżynierskich, kosztu robót. Koncepcja projektowa będzie stanowić podstawę sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia a także będzie podstawą do sporządzenia programu funkcjonalno-użytkowego.

  Realizacja docelowego zadania inwestycyjnego przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności oraz zapewnienia spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.

  Orientacyjny koszt całkowity projektu (łącznie) polegającego na przygotowaniu dokumentacji wynosi 857 064,00 PLN. Maksymalny przewidywalny poziom dofinansowania projektu w przedmiotowym Schemacie Działania 7.1 wynosi 75% kosztów kwalifikowanych. Przewidywany okres realizacji projektu (dokumentacja) to II kwartał 2015 rok.

  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich.

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013):

  1. Strategiczny charakter projektu
  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO
  4. Specyfika i innowacyjność projektu
  5. Obszar i skala oddziaływania projektu
  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 5 października 2013 roku.

  Data publikacji: 20.09.2013 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Koordynacji Zarządzania

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15097612

  Odwiedza nas 125 gości oraz 0 użytkowników.