3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO - „Dokumentacja projektowa wspierająca inwestycję strategiczną – modernizację i rozbudowę obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – Domu Kultury Oskard”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Dokumentacja projektowa wspierająca inwestycję strategiczną – modernizację i rozbudowę obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – Domu Kultury Oskard” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 7.1. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” Schemat II „Inwestycje strategiczne”, jako projektu kluczowego.

  Informujemy, że proces konsultacji społecznych projektu zakończył się w dniu 5 października 2013 roku.

  Przedmiotem projektu jest opracowanie dokumentacji projektowej (m.in. dokumentacja inwentaryzacyjna, program funkcjonalno-użytkowy, dokumentacja projektowa) dla projektu polegającego na modernizacji i rozbudowie instytucji kultury.

  Przedmiotem docelowego przedsięwzięcia jest modernizacja i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – Domu Kultury Oskard.

  Projekt realizowany będzie w Mieście Konin.

  Orientacyjny koszt całkowity projektu polegającego na przygotowaniu dokumentacji wynosi 519 000,00 PLN. Maksymalny przewidywalny poziom dofinansowania projektu
  w przedmiotowym Schemacie Działania 7.1 wynosi 75% kosztów kwalifikowanych.

  Przewidywany okres realizacji projektu to rok 2013 - 2015 (dokumentacja).

  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013):

  1. Strategiczny charakter projektu
  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO
  4. Specyfika i innowacyjność projektu
  5. Obszar i skala oddziaływania projektu
  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 5 października 2013 roku.

  Data publikacji: 20.09.2013 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Koordynacji Zarządzania

  Banerek Wielkopolska OK 209

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  nasz region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15668792

  Odwiedza nas 227 gości oraz 0 użytkowników.