3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO - „Wielkie nocne widowisko o dziejach Polski - dokumentacja”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Wielkie nocne widowisko o dziejach Polski - dokumentacja” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 7.1. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” Schemat II „Inwestycje strategiczne”, jako projektu kluczowego.

  Informujemy, że proces konsultacji społecznych projektu zakończył się w dniu 5 października 2013 roku.

  Przedmiotem projektu jest opracowanie kompleksowej koncepcji zagospodarowania dla obszaru widowiska (Master plan), a także dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla poszczególnych elementów niezbędnych do zagospodarowania terenu oraz realizacji projektu docelowego, np. budynków, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zasilania energetycznego.

  Przedmiotem docelowego przedsięwzięcia jest umożliwienie realizacji projektu „Wielkiego nocnego widowiska o Dziejach Polski”. Premiera widowiska odbędzie się w roku 2016, kiedy przypada 50 rocznica Millenium Chrztu Polski. W Widowisku zostaną przedstawione dzieje Polski w scenach-obrazach. Począwszy od wspomnienia legendarnych postaci, takich jak Lech i Piast, widz będzie mógł uczestniczyć w najważniejszych wydarzeniach, które kształtowały naród i polską państwowość. Sceny wielkich bitew, zwycięstw i klęsk przeplatać się będą z obrazami sielskiego wiejskiego życia. Zwieńczeniem całości stanie się wspomnienie Solidarności, ruchu, który podsumowuje ponadtysiącletnią historię Polski.

  Planowane przedsięwzięcie będzie pierwszym parkiem tematycznym w Polsce, którego podstawowym zadaniem będzie uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy historycznej dzieci i młodzieży oraz umacnianie więzi z lokalna ojczyzną.

  Projekt realizowany będzie na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina.

  Orientacyjny koszt całkowity projektu polegającego na przygotowaniu dokumentacji wynosi 2 800 000,00 PLN. Maksymalny przewidywalny poziom dofinansowania projektu w przedmiotowym Schemacie Działania 7.1 wynosi 75% kosztów kwalifikowanych. 

  Przewidywany okres realizacji projektu (dokumentacja) to lata 2013 – 2015. Natomiast realizacja przedsięwzięcia docelowego planowana jest w latach 2014-2020.

  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Miasto i Gmina Murowana Goślina.

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013  (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013):

  1. Strategiczny charakter projektu
  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO
  4. Specyfika i innowacyjność projektu
  5. Obszar i skala oddziaływania projektu
  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 5 października 2013 roku.

  Data publikacji: 20.09.2013 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Koordynacji Zarządzania

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  14801569

  Odwiedza nas 231 gości oraz 0 użytkowników.