3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO - „Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego wraz z węzłem przesiadkowym Brama Zachodnia w Poznaniu – dokumentacja studialna”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego wraz z węzłem przesiadkowym Brama Zachodnia w Poznaniu – dokumentacja studialna” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 7.1. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” Schemat II „Inwestycje strategiczne”, jako projektu kluczowego.

  Informujemy, że proces konsultacji społecznych projektu zakończył się w dniu 5 października 2013 roku.

  Przedmiotem projektu jest opracowanie: studium wykonalności dla przedsięwzięcia „Brama Zachodnia”, koncepcji technicznej dla węzła przesiadkowego „Brama Zachodnia”, dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla trasy tramwajowej, dokumentacji technicznej – projekt budowlany wraz z kosztorysem inwestorskim dla trasy tramwajowej oraz szacunkowego kosztorysu dla pozostałych zadań przewidzianych w ramach realizacji inwestycji docelowej.

  Przedmiotem docelowego przedsięwzięcia jest:

  • przedłużenie trasy tramwajowej z placu Waryńskiego do węzła przesiadkowego Polska/Dąbrowskiego wraz z niezbędną przebudową dróg,
  • budowa parkingu kubaturowego na około 1000 miejsc z funkcją P&R na min. 100 miejsc,
  • budowa dworca autobusowego,
  • przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego na odcinku 2300 m wraz z niezbędną przebudową ulicy Dąbrowskiego na odcinkach Plac Waryńskiego-Żeromskiego, Węzeł Dąbrowskiego-Żeromskiego, Żeromskiego-Rynek Jeżycki, Rynek Jeżycki-Roosevelta.

  Przedsięwzięcie „Brama Zachodnia” pozwoli na:

  • skrócenie czasu przejazdu do centrum miasta z wykorzystaniem komunikacji miejskiej,
  • skrócenie czasu przesiadki pomiędzy różnymi środkami transportu i zwiększeniu komfortu podróży poprzez zintegrowanie komunikacji autobusowej i tramwajowej,
  • poprawę bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizacje infrastruktury transportowej,
  • minimalizację kosztu dojazdu do centrum poprzez wprowadzenie systemu P&R,
  • zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej,

  Projekt realizowany będzie w Mieście Poznań.

  Orientacyjny koszt całkowity projektu polegającego na przygotowaniu dokumentacji wynosi 5 560 000,00 PLN. Maksymalny przewidywalny poziom dofinansowania projektu w przedmiotowym Schemacie Działania 7.1 wynosi 75% kosztów kwalifikowanych.

  Przewidywany okres realizacji projektu (dokumentacja) to wrzesień 2013 – sierpień 2015 rok.

  Przedsięwzięcie Brama Zachodnia planowane jest do realizacji w latach 2015-2017.

  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Miasto Poznań.

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
  (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013):

  1. Strategiczny charakter projektu
  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO
  4. Specyfika i innowacyjność projektu
  5. Obszar i skala oddziaływania projektu
  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 5 października 2013 roku.

  Data publikacji: 20.09.2013 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Koordynacji Zarządzania

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15097539

  Odwiedza nas 146 gości oraz 0 użytkowników.